นายชลันธร หนิ้ววิยะวงค์

img

Code Stack ฝึกคิดประดิษฐ์โค้ด

img
img

ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC2017) ประเภทโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 12,000 บาท

img

รางวัลชมเชย

การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 2560 กลุ่มคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

img

รางวัลโครงงานยอดเยี่ยม ระดับเหรียญทอง

การนำเสนอโครงงานนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560

 img

รางวัลเหรียญทอง

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 66 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2559

 img

รางวัลเหรียญทอง

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2560

 img

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2560

แฟ้มอเนกประสงค์

img
img

รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

@ School All In One แฟ้มโรงเรียนอัจฉริยะ

img
img

ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (NSC2014) ประเภทโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 15,000 บาท

Little Explorer หนูน้อยนักสำรวจ

img
img

รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

img

ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC2015) ประเภทโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 12,000 บาท

 img

รางวัลเหรียญทอง

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2556

Thai Travel เที่ยวทั่วไทย

img
img

รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

img

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

img

ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (NSC2014) ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 15,000 บาท

สองล้อพาทัวร์

img
img

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น Bio Map Contest ครั้งที่ 4 ปี 2557 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท

Mix Monster ฟาร์มหลุดโลก

img
img

ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC2015) ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 12,000 บาท

img

รางวัลชนะเลิศ

การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 2558 กลุ่มมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ได้รับเงินรางวัล10,000 บาท

My Cart เปิดท้าย ขายทุกอย่าง

img

 img

รางวัลผลงานดี

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC2015) รอบ2 ภาคกลาง ประเภทโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 12,000 บาท

หมูออมสิน

img

 img

รางวัลเหรียญทอง

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 61 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2554

 img

ได้รับทุนพัฒนา

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC2014) รอบ2 ภาคกลาง ประเภทโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 3,000 บาท