หมูออมสิน

img

 img

รางวัลเหรียญทอง

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 61 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2554

 img

ได้รับทุนพัฒนา

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC2014) รอบ2 ภาคกลาง ประเภทโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 3,000 บาท

เอกสารประกอบโครงงาน

ผู้พัฒนา

img

นายพุทธินันต์ พลดิศัย

img

นางสาวกรฐิตา เสาธงทอง

img

นายชลันธร หนิ้ววิยะวงค์

img

นายธนวัฒน์ จิตอุทัย


พื้นที่แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นติชมเกี่ยวกับผลงานนี้ได้ที่นี่เลยค่ะ
กำลังตรวจสอบข้อมูล

พรรษกร : เป็นผลงานที่ดีมากๆเลยค่ะ ทำให้รู้จักเก็บออมและรู้รายรับรายจ่าย โดยไม่ต้องพกสมุดบันทึก

นภมนพร โลดโผน : เป็นแอพพลิเคชั่นที่ดีมีประโยชน์สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง

รัญชิดา แสงทอง : ผลงานมีความน่าสนใจ สร้างสรรค์ ทำให้มีแรงจูงใจในการออมเงิน

อนัญญา จิตเสนาะ : เป็นผลงานที่ดี สะดวก มีประโยชน์มากๆค่ะ

นิชาภัทร : สามารถนำไปใช้ในการทำบัญชีครัวเรือนได้จริง เพราะมีรูปแบบที่น่าสนใจ อีกทั้งยังทำงานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ facebook ทำให้เกิดแรงกระตุ้นให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกอยากทำบัญชีครัวเรือน เนื่องจากไม่ต้องเขียนด้วยมือให้ยุ่งยากเกิดความสะดวกสบาย

ศิริรัตน์ : สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตในจริงค่ะ มีความน่าสนใจมากๆ

ศิริรัตน์ : สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตในจริงค่ะ มีความน่าสนใจมากๆ

ศศิกานต์ : ทำให้รู้จักเก็บออม รู้รายรับรายจ่ายของตัวเอง โดยที่ไม่ต้องลำบากพกสมุดและปากกาจด

อุรัสยา : เป็นผลงานที่มีประโยชน์ สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทำให้คนทั้วไปรู้จักออมเงินและบริหารการเงินเป็น

อรชพร : สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้ น่าสนใจเเละมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะ

ภิญญดา : สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สะดวกสบายและตอบโจทย์ผู้ใช้งาน เนื่องจากผู้ใช้สามารถจดรายรับ-รายจ่ายได้โดยไม่จำเป็นต้องพกสมุดจดและปากกาติดตัว

มลฤดี : น่าสนใจมากค่ะ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กนิษฐา : ดีเลยนะคะเราสามารถทำบัญชีรายรับรายจ่ายในชีวิตจริงของเราได้