Code Stack ฝึกคิดประดิษฐ์โค้ด

img
img

ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC2017) ประเภทโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 12,000 บาท

img

รางวัลชมเชย

การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 2560 กลุ่มคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

img

รางวัลโครงงานยอดเยี่ยม ระดับเหรียญทอง

การนำเสนอโครงงานนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560

 img

รางวัลเหรียญทอง

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 66 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2559

 img

รางวัลเหรียญทอง

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2560

 img

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2560

เอกสารประกอบโครงงาน

ผู้พัฒนา

img

นายธนวัฒน์ จิตอุทัย

img

นายชลันธร หนิ้ววิยะวงค์

img

นายฐาปนนท์ สดงาม

img

นายธัญพงค์ สิทธิโชค

img

นายแกน มงคลากร

img

นางสาวกมลพรรณ ประมูลมาก


พื้นที่แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นติชมเกี่ยวกับผลงานนี้ได้ที่นี่เลยค่ะ
กำลังตรวจสอบข้อมูล