Mix Monster ฟาร์มหลุดโลก

img
img

ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC2015) ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 12,000 บาท

img

รางวัลชนะเลิศ

การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 2558 กลุ่มมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ได้รับเงินรางวัล10,000 บาท

รายงานฉบับสมบูรณ์ NSC

เอกสารประกอบโครงงาน

ผู้พัฒนา

img

นายชวลิต แก้วเลิศ

img

นายเกริกชัย ศรีสุโข

img

นายธนวัฒน์ จิตอุทัย

img

นายชลันธร หนิ้ววิยะวงค์

img

นายคณิติน งามประเสริฐ


พื้นที่แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นติชมเกี่ยวกับผลงานนี้ได้ที่นี่เลยค่ะ
กำลังตรวจสอบข้อมูล

ธนัชชา : เป็นเกมที่น่าสนใจและผ่อนคลายความเครียดได้ดีค่ะ