• 9-10 มีนาคม

  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (นักเรียนความสามารถพิเศษ)

  นักเรียนต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อยและสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยนักเรียนที่สมัครประเภทความสามาถพิเศษ
  สามารถเลือกประเภทความสามารถพิเศษได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้นโดยต้องแนบหลักฐาน เกียรติบัตรรับรองความสามารถพิเศษระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
  หรือหนังสือรับรองความสามารถพิเศษจากโรงเรียนเดิม (ใช้เพียง 1 รายการเท่านั้น)
  ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสตรีอ่างทองกำหนดประเภทความสามารถพิเศษไว้ดังนี้
  1. ด้านกีฬา ได้แก่ กีฬาบาสเกตบอลและกีฬาฟุตบอล 2. การขับร้องไทยและลูกทุ่ง 3. ด้านนาฏศิลป์ 4. ด้านทัศนศิลป์ 5. ด้านดนตรีสากลและดนตรีไทย 6. ด้านการงานอาชีพ 7. ด้านวิชาการ

  หมายเหตุ ! ในช่วงเวลาของการรับสมัครนักเรียนต้องเข้ามาตรวจสอบสถานะการสมัครของตนเองเพื่อตรวจสอบว่าการสมัครเรียบร้อยหรือไม่

 • 9 -13 มีนาคม

  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนปกติและเงื่อนไขพิเศษ)

  นักเรียนต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อยและสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

  หมายเหตุ ! ในช่วงเวลาของการรับสมัครนักเรียนต้องเข้ามาตรวจสอบสถานะการสมัครของตนเองเพื่อตรวจสอบว่าการสมัครเรียบร้อยหรือไม่

 • 14 มีนาคม

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (นักเรียนความสามารถพิเศษ)

  14 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ เวลา 9.00 - 16.30 น. บนเว็บไซต์ www.sa.ac.th

 • 19-20 มีนาคม

  สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ (นักเรียนความสามารถพิเศษ)

  19 มีนาคม 2567 สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

  20 มีนาคม 2567 สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

 • 19 มีนาคม

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ห้องเรียนปกติและเงื่อนไขพิเศษ)

  19 มีนาคม 25667 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติและเงื่อนไขพิเศษ เวลา 9.00 - 16.30 น. บนเว็บไซต์ www.sa.ac.th

 • 20-21 มีนาคม

  ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติ (นักเรียนความสามารถพิเศษ)

  20 มีนาคม 2567 ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ เวลา 9.00 - 16.30 น. บนเว็บไซต์ www.sa.ac.th

  21 มีนาคม 2567 ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ เวลา 9.00 - 16.30 น. บนเว็บไซต์ www.sa.ac.th

 • 23-24 มีนาคม

  สอบคัดเลือก

  23 มีนาคม 2567 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง เวลา 8.30 น.

  24 มีนาคม 2567 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง เวลา 8.30 น.

 • 27-28 มีนาคม

  ประกาศผล

  27 มีนาคม 2567 ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 9.00 - 16.30 น. บนเว็บไซต์ www.sa.ac.th

  28 มีนาคม 2567 ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 9.00 - 16.30 น. บนเว็บไซต์ www.sa.ac.th

 • 30-31 มีนาคม

  รายงานตัว และมอบตัว

  30 มีนาคม 2567 รายงานตัว และมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง เวลา 8.30 - 16.30 น.

  31 มีนาคม 2567 รายงานตัว และมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง เวลา 8.30 - 16.30 น.