นางสาวจิรัศยา เชิดปรุ

img

Fairlories ภูติน้อยจอมพลัง

img
img

เข้าร่วมโครงการ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 โดย สสส. ได้รับเงินรางวัลและทุนพัฒนาผลงาน 10,000 บาท

Shepherd’s Journey หนูเวนดี้กับเหล่าปุยนุ่น

img
img

รางวัลที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC2021) ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 32,000 บาท

Bully Not to be Not Bully

img
img

เข้าร่วมโครงการ

โครงการ Young Safe Internet Leader จากการคัดเลือกทั่วประเทศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

Swallow Wood ป่าจอมเขมือบ

img

 img

รางวัลผลงานดี

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) รอบ2 ภาคกลาง ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 12,000 บาท

What Sam Says? วอท แซม เซย์?

img
img

รางวัลชมเชย

การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 2561 กลุ่มคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

 img

รางวัลเหรียญเงิน

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2561