What Sam Says? วอท แซม เซย์?

img
img

รางวัลชมเชย

การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 2561 กลุ่มคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

 img

รางวัลเหรียญเงิน

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบโครงงาน

ผู้พัฒนา

img

นายศักดิ์ชัย เปาอินทร์

img

นายแกน มงคลากร

img

นางสาวฤทัยมาตา ขวัญเกตุ

img

นางสาวจิรัศยา เชิดปรุ

img

นายวรชัย พิกุลขาว


พื้นที่แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นติชมเกี่ยวกับผลงานนี้ได้ที่นี่เลยค่ะ
กำลังตรวจสอบข้อมูล

อรชพร : ฝึกออกเสียงเเละคำศัพท์ มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานค่ะ