นางสาวอาทิตยา สุดใจ

img

Celltopia สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าเซลล์

img
img

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

งาน RSU Digital Game Dev ครั้งที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 16,000 บาท

img

ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC2019) ประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 12,000 บาท

Thunder bird ธันเดอร์ผจญภัย

img
img

ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC2018) ประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 12,000 บาท