นายกีรตาพันธ์ มาลัย

img

Shepherd’s Journey หนูเวนดี้กับเหล่าปุยนุ่น

img
img

รางวัลที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC2021) ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 32,000 บาท

PlayPlearnLearnGround เพลย์เพลินเลิร์นกราวด์

img
img

รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

img

ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

ต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 7 โดยมูลนิธิสยามกัมมาจลร่วมกับ NECTEC ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงาน 50,000 บาท

img

ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขัน Thailand ICT Awards 2019 ประเภท Senior Student

img

เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

งาน Thailand-Japan Student ICT Fair 2019 (TJ-SIF2019) นำเสนอโครงงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนจากประเทศญี่ปุ่น

 img

ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC2019) ประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 3,000 บาท

 img

รางวัลเหรียญเงิน

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2561

Bully Not to be Not Bully

img
img

เข้าร่วมโครงการ

โครงการ Young Safe Internet Leader จากการคัดเลือกทั่วประเทศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

Are you sure? อย่ามั่วนะครับ V.2

img
img

รางวัลเหรียญทอง

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

img

รางวัล MERRIT

การแข่งขัน Thailand ICT Awards 2018 ประเภท Junior Student

img

ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC2019) ประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 12,000 บาท

Swallow Wood ป่าจอมเขมือบ

img

 img

รางวัลผลงานดี

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) รอบ2 ภาคกลาง ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 12,000 บาท

Learning Dungeon เปลี่ยนคุณครูเป็นจอมมาร

img

 img

เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC2022) รอบ2 ภาคกลาง ประเภทโปรแกรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 3,000 บาท