นางสาวชวัลนุช เอี่ยมคำ

img

Monsters of the Chemicals นักฆ่าเคมี

img

 img

ได้รับทุนพัฒนา

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016) รอบ2 ภาคกลาง ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 3,000 บาท