นางสาวสุภาวดี เสือวงษ์

img

Little Explorer หนูน้อยนักสำรวจ

img
img

รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

img

ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC2015) ประเภทโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 12,000 บาท

 img

รางวัลเหรียญทอง

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2556

Monsters of the Chemicals นักฆ่าเคมี

img

 img

ได้รับทุนพัฒนา

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016) รอบ2 ภาคกลาง ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 3,000 บาท