นายภูรินทร์ กลิ่นด้วง

img

MATCHa จัดหางานให้กับคุณ

img

 img

ได้รับการพิจารณารับทุน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (NSC2023) รอบรองชนะเลิศ ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ผ่านการพิจารณาได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 10,000 บาท

 img

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รอบชิงชนะเลิศ RSU COMPETITION หัวข้อ "ออกแบบอนาคต (Future Design)" ประเภท อนาคตด้านธุรกิจ (Future of Business) ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

 img

ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน "SPU Sustainability Hackfest 2023" ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Elecplezier สวนสนุกวงจรไฟฟ้า

img

 img

รางวัลผลงานดี

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC2022) รอบ2 ภาคกลาง ประเภทโปรแกรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 12,000 บาท