นางสาวสาริศา เชิดปรุ

img

Calpon

img
img

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 โดย สสส. ได้รับเงินรางวัลและทุนพัฒนาผลงานรวม 50,000 บาท

img

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

MATCHa จัดหางานให้กับคุณ

img

 img

ได้รับการพิจารณารับทุน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (NSC2023) รอบรองชนะเลิศ ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ผ่านการพิจารณาได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 10,000 บาท

 img

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รอบชิงชนะเลิศ RSU COMPETITION หัวข้อ "ออกแบบอนาคต (Future Design)" ประเภท อนาคตด้านธุรกิจ (Future of Business) ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

 img

ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน "SPU Sustainability Hackfest 2023" ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Z-cure

img
img

ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย

การพัฒนาแอพพลิเคชัน ต้านภัยร้ายจากโลกไซเบอร์ โครงการ Young Safe Internet Leader

Elecplezier สวนสนุกวงจรไฟฟ้า

img

 img

รางวัลผลงานดี

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC2022) รอบ2 ภาคกลาง ประเภทโปรแกรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 12,000 บาท