นายปวริศร์ มั่งนิมิตร

img

Calpon

img
img

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 โดย สสส. ได้รับเงินรางวัลและทุนพัฒนาผลงานรวม 50,000 บาท

img

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

MATCHa จัดหางานให้กับคุณ

img

 img

ได้รับการพิจารณารับทุน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (NSC2023) รอบรองชนะเลิศ ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ผ่านการพิจารณาได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 10,000 บาท

 img

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รอบชิงชนะเลิศ RSU COMPETITION หัวข้อ "ออกแบบอนาคต (Future Design)" ประเภท อนาคตด้านธุรกิจ (Future of Business) ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

 img

ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน "SPU Sustainability Hackfest 2023" ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Go! Go! Cyber Boy หนุ่มน้อยพิทักษ์ไซเบอร์

img
img

ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย

การพัฒนาแอพพลิเคชัน ต้านภัยร้ายจากโลกไซเบอร์ โครงการ Young Safe Internet Leader

Delivery Boy จัดส่งถึงที่ด้วยทฤษฎีกราฟ

img

 img

รางวัลผลงานดี

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC2022) รอบ2 ภาคกลาง ประเภทโปรแกรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 12,000 บาท