นางสาวณัฐนันท์ เลิศนันทกุล

img

Eilimint ลากบ่อย ๆ ค่อย ๆ จำ

img

 img

รางวัลผลงานดี

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC2019) รอบ2 ภาคกลาง ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 12,000 บาท