นายคิรากร กล่อมฤทธิ์

img

History Finder พลิกโลกาล่าประวัติศาสตร์

img

 img

รางวัลผลงานดี

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC2019) รอบ2 ภาคกลาง ประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 12,000 บาท