นายชานาธิป เขียวฉอ้อน

img

Calpon

img
img

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 โดย สสส. ได้รับเงินรางวัลและทุนพัฒนาผลงานรวม 50,000 บาท

img

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

After Class ชาเลนจ์กันหลังเลิกเรียน

img
img

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

 img

ได้รับการพิจารณารับทุน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (NSC2023) รอบรองชนะเลิศ ประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านการพิจารณาได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 10,000 บาท

Go! Go! Cyber Boy หนุ่มน้อยพิทักษ์ไซเบอร์

img
img

ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย

การพัฒนาแอพพลิเคชัน ต้านภัยร้ายจากโลกไซเบอร์ โครงการ Young Safe Internet Leader

Bully Not to be Not Bully

img
img

เข้าร่วมโครงการ

โครงการ Young Safe Internet Leader จากการคัดเลือกทั่วประเทศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

Delivery Boy จัดส่งถึงที่ด้วยทฤษฎีกราฟ

img

 img

รางวัลผลงานดี

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC2022) รอบ2 ภาคกลาง ประเภทโปรแกรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 12,000 บาท

Verb Board

img

 img

เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC2021) รอบ2 ภาคกลาง ประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 3,000 บาท