Survive Together-19 รอดไปด้วยกัน

img

 img

เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC2022) รอบ2 ภาคกลาง ประเภทโปรแกรมเพื่อใช้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และโรคติดเชื้ออุบัติใหม ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 3,000 บาท

เอกสารประกอบ NSC

ผู้พัฒนา

img

นายเขตโสภณ พุทธเดช

img

นางสาวอิสมัย ผ่องอรุณ

img

นางสาวชาลิสา ฉิมพาลี


พื้นที่แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นติชมเกี่ยวกับผลงานนี้ได้ที่นี่เลยค่ะ
กำลังตรวจสอบข้อมูล