Little Speller เจ้าหนูนักสะกด

img
img

รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ

การประกวดแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ OBEC HACKATHON 2019 ประเภทเกม ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท

 img

เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) ประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 3,000 บาท

คลิปนำเสนอผลงาน

เอกสารประกอบโครงการ

ผู้พัฒนา

img

นายเกริกวิทย์ ศุภวรรธนะกุล

img

นายวศิน สุขีทรัพย์

img

นางสาวปรายฟ้า โพธิปิน

img

นางสาวเกศแก้ว กันศิริ

img

นายจิรัฎฐ์ สิทธิเวชเกียรติ

img

นางสาวเขมจิรา กลิ่นมาลี

img

นายกฤษฎิ์ สังข์บัวศรี


พื้นที่แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นติชมเกี่ยวกับผลงานนี้ได้ที่นี่เลยค่ะ
กำลังตรวจสอบข้อมูล

ศศิกานต์ : เกมมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ สามารกฝึกพูดภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

วรกฤต : องค์ประกอบภาพและฉากสวย เกมดูน่าสนใจทำให้อยากเล่นและยังมีประโยชน์ครับ

นายศุภวิชญ์ : เป็นเกมที่ดูน่าสนใจ มีประโยชน์ต่อผู่เล่นมาก

ยศภัทร : เกมที่น่าสนใจ

ขวัญชนก : เป็นเกมที่ดีสามารถนำความรู้ภายในเกมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้