USAGI พิทักษ์โลก

img

 img

รางวัลผลงานดี

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016) รอบ2 ภาคกลาง ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 12,000 บาท

รายงานฉบับสมบูรณ์ NSC

ผู้พัฒนา

img

นายคณิติน งามประเสริฐ

img

นางสาวอรพรรณ มะนิยม

img

นางสาวณัฐนันท์ ศรีสวย


พื้นที่แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นติชมเกี่ยวกับผลงานนี้ได้ที่นี่เลยค่ะ
กำลังตรวจสอบข้อมูล

ปัญฑารีย์ : เป็นเกมที่สนุกและได้ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ภาวะโลกร้อน

รัญชิดา : เป็นเกมที่น่าสนใจ ภาพสีสันสวยงาม สนุกและได้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน