English Academy ภาษาพาเพลิน

img

 img

ได้รับทุนพัฒนา

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016) รอบ2 ภาคกลาง ประเภทโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 3,000 บาท

รายงานฉบับสมบูรณ์ NSC

ผู้พัฒนา

img

นายภากร รักพงษ์

img

นางสาวปริยาภรณ์ ทองเงิน

img

นางสาวชยานุตน์ เจาฑาฑิต


พื้นที่แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นติชมเกี่ยวกับผลงานนี้ได้ที่นี่เลยค่ะ
กำลังตรวจสอบข้อมูล

พรรษกร : สามารถโต้ตอบกับฝรั่งได้ในบางสถานการณ์

รัญชิดา : ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษบทสนทนาสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

อนัญญา จิตเสนาะ : มีการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถโต้ตอบได้

นิชาภัทร : สามารถนำไปประยุกต์ใช้ รวมถึงยังรู้วิธีการพูดโต้ตอบของภาษาอังกฤษ ด้วยการใช้ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ที่สามารถจดจำ และนำไปใช้ได้ง่ายมีความน่าสนใจมากๆ

ศิริรัตน์ : มีการนำภาษาอังกฤษมาให้ได้เรียนรู้ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

นภมนพร : มีการฝึกทักษะภาษาอังกฤษรู้จักวิธีการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆได้

อุรัสยา : ทำให้ฝึกภาษาและการสื่อสารกับต่างประเทศได้ดีมาก

ภิญญดา : มีการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทำให้เข้าใจภาษาและสามารถโต้ตอบชาวต่างชาติได้ในบางสถานการณ์ และสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

มลฤดี : ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษการพูด น่าสนใจมากค่ะ