Survival Island นักวิทย์พิชิตเกาะร้าง

img

 img

รางวัลเหรียญทอง

การประกวดโครงงานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

 img

ได้รับทุนพัฒนา

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016) รอบ2 ภาคกลาง ประเภทโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 3,000 บาท

รายงานฉบับสมบูรณ์ NSC

ผู้พัฒนา

img

นายภูริภัค ชุนหคาม

img

นายพงศธร จูงใจ

img

นายอัฐวุฒิ จันทร์หง่อม


พื้นที่แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นติชมเกี่ยวกับผลงานนี้ได้ที่นี่เลยค่ะ
กำลังตรวจสอบข้อมูล

พรรษกร : เกมนี้ทำให้เรารู้จักแสวงหาความรู้รอบตัว วิธีเอาตัวรอดต่างๆ และทำให้อยากรู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้

รัญชิดา : ได้ทักษะการเอาชีวิตรอดและฝึกสมอง

อนัญญา จิตเสนาะ : เป็นเกมที่ดี น่าตื่นเต้น

นภมนพร : เป็นเกมที่ดีให้ความรู้ในการเอาตัวรอด

ศิริรัตน์ : เป็นเกมที่ได้ฝึกการเอาตัวรอด โดยใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ มีความน่าค้นหา ดูน่าสนใจ

นิชาภัทร : เป็นเกมส์ที่มีความสนุกสนานและได้รับความรู้ที่สอดแทรกไว้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วย

อุรัสยา : เป็นเกมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และนำวิธีเอาตัวรอดไปใช้ในชีวิตจริง

ฌนันท์ธร : ได้ความรู้การเอาชีวิตรอด และความรู้ต่างๆรอบตัว

ปัญฑารีย์ : เป็นเกมที่น่าตื่นเต้นและได้ทักษะการเอาตัวรอด

ภิญญดา : เป็นเกมที่ทำให้มีทักษะการเอาชีวิตรอด และมีการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการเอาชีวิตรอด

มลฤดี : ทำให้มีทักษะในการเอาชีวิตรอด ใช้ได้จริง

: ชอบมากครับได้คความรู้เยอะเลย