SMS Alert System การบ้านออนไลน์

img
img

รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

img

ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC2012) ประเภทโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 12,000 บาท

รายงานฉบับสมบูรณ์ NSC

เอกสารประกอบโครงงาน

ผู้พัฒนา

img

นายธนภัทร ประทีปทอง

img

นายพิชญะ สุนทรเมฆินทร์


พื้นที่แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นติชมเกี่ยวกับผลงานนี้ได้ที่นี่เลยค่ะ
กำลังตรวจสอบข้อมูล

Siriphat : เป็นชิ้นงานที่นับมาใช้กับสถานศึกษาได้ดีมีการเชื่อมโยงระหว่างครูและนักเรียน ในเรื่องของการบ้านทำให้กันลืมได้เยอะเลยค่ะ

Siriphat : เป็นชิ้นงานที่นับมาใช้กับสถานศึกษาได้ดีมีการเชื่อมโยงระหว่างครูและนักเรียน ในเรื่องของการบ้านทำให้กันลืมได้เยอะเลยค่ะ