My Story ต่อความคิดติดเรื่องราว

img
img

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

img

รางวัลชมเชย รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (NSC2014) ประเภทโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 25,000 บาท

 img

เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC2013) รอบ2 ภาคกลาง ประเภทโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 3,000 บาท

รายงานฉบับสมบูรณ์ NSC

เอกสารประกอบโครงงาน

ผู้พัฒนา

img

นายธนพล อินอุไร

img

นายธนภัทร ประทีปทอง

img

นายชนาธิป จำนง

img

นายกษิดิศ เย็นมนัส


พื้นที่แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นติชมเกี่ยวกับผลงานนี้ได้ที่นี่เลยค่ะ
กำลังตรวจสอบข้อมูล