Operate Now! เกมผ่าตัดตามอาการของโรค

img

 img

รางวัลผลงานดี

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC2016) รอบ2 ภาคกลาง ประเภทโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานรวม 12,000 บาท

รายงานฉบับสมบูรณ์ NSC

ผู้พัฒนา

img

นางสาวรุ่งนภา ลาสอน

img

นางสาวกชพรรณ สุขกิจ

img

นางสาวสลิลรัตน์ มงคลโภชน์


พื้นที่แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นติชมเกี่ยวกับผลงานนี้ได้ที่นี่เลยค่ะ
กำลังตรวจสอบข้อมูล

นิชาภัทร : สนุกสนาน และยังได้รับความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นในการผ่าตัด

ปัญฑารีย์ : ได้ทักษะในการผ่าตัด

Siriphat : มีประโยชน์ได้ความรู้ในเบื้องตนและได้จำลองในการรักษาด้วยค่ะ

ธนัชชา : เป็นเกมที่น่าสนใจ มีประโยชน์